Hướng dẫn

Tham khảo một số ý cụ thể sau:

– Giải thích:

+ "Cây lớn một ôm", "đài cao chín tầng", "ngàn dặm" là sự trưởng thành vững chắc, thành tựu to lớn kì vĩ, khoảng cách lớn không thể dễ dàng vượt qua, cũng là kết quả của quá trình sinh thành và phát triển lâu dài, bền bỉ của công phu xây đắp kiên trì và sức mạnh vượt qua gian khó.

+ "Khởi sinh", "khởi đầu", "bất đầu": thời điểm đầu tiên, những nỗ lực cố gắng đầu tiên, hành động đầu tiên.

+ "Một cái mầm nhỏ", "một sọt đất", "một bước chân" là những cái nhỏ nhoi, ít ỏi tưởng như không đáng gì.

– Phân tích, chứng minh:

+ Đặc trưng cơ bản nhất của cuộc sống là luôn tồn tại trong một quá trình vận động – hoặc theo hướng đi lên để hoàn thiện, bồi đắp dần, hoặc theo hướng đi xuống mà tàn lụi, phôi pha, huỷ hoại dần. Trong cuộc sống không có điều gì bỗng dưng mà có (cũng khôngbỗng dưng mà mất đi). Mọi cái có, sự thành đạt, thành tựu đều là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện, bền bỉ làm việc mới đạt được.

+ Trong cả quá trình, bước khởi đầu bao giờ cũng rất quan trọng. Vì vậy, cần hiểu cả quá trình cũng như xác định rõ mục tiêu để biết đích xác cần bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.

+ Cái khởi đầu khi thực hiện được sẽ có tác dụng tích cực: khởi động cả một quá trình, tạo hứng thú và niềm tin, kích thích hành động tiếp tục diễn ra để tiến tới hoàn tất.

– Bàn luận, đánh giá:

+ Câu nói của Lão Tử đúng vì nó thể hiện được những nhận thức chính xác về mối quan hệ giữa khởi đầu và kết quả, về vai trò của cái khởi đầu trong thực tế đời sống.

+ Câu nói sâu sắc vì đưa ra một bài học cuộc sống: không nên thụ động chờ đợi mà cần chủ động, tích cực hành động dù bằng những việc làm đơn giản nhất, vì chỉ có thế mới thu hẹp khoảng cách tới sự hoàn tất, thành công.

Bài viết gợi ý: