Collocation thường gặp trong đề thi và ví dụ minh họa phần 2

 1. Collocation với catch, pay, keep, save, go, come, get
 1. Catch
 • Catch the bus/train: bắt xe/ tàu
 • Catch a ball: chụp một quả bóng
 • Catch a cold/chill: cảm lạnh
 • Catch a thief: bắt trộm
 • Catch a crook: bắt được một tên lừa đảo
 • Catch a movie: đón xem một bộ phim
 • Catch fire: cháy
 • Catch sight of: bắt gặp bóng dáng của vật gì đó/ai đó
 • Catch someone’s attention: gây sự chú ý với ai đó
 • Catch someone’s eye: làm bắt mắt ai đó
 • Catch the flu: cảm cúm
 1. Pay
 • Pay respect: kính trọng, dự đám tang
 • Pay a fine: nộp tiền phạt
 • Pay attention to: chú ý
 • Pay by credit card: thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Pay cash: thanh toán bằng tiền mặt
 • Pay interest: trả tiền lãi
 • Pay someone a visit: đến thăm ai
 • Pay the bill: thanh toán chi phí
 • Pay the price: trả một cái giá đắt
 • Pay sb a compliment: khen ngợi ai
 • Pay tribute: tỏ lòng thành kính, kính trọng
 1. Keep
 • Keep the change: giữ tiền lẻ, tiền thừa
 • Keep a promise: giữ lời hứa= give your words
 • Keep a secret: giữ bí mật
 • Keep an appointment: giữ một cái hẹn
 • Keep calm: giữ bình tĩnh
 • Keep/ get in touch: giữ liên lạc
 • Keep quiet: giữ trật tự
 • Keep someone’s place: giữ chỗ
 • Keep control: giữ kiểm soát
 1. Save
 • save energy: Tiết kiệm năng lượng
 • save money: Để dành tiền 
 • save one's strength: Để dành sức mạnh   .
 • save someone a seat: Dành một chỗ ngồi
 • save someone's life: Cứu mạng sống       
 • save something to a disk: Ghi vào ổ cứng
 • save space: Để dành chỗ  
 • save time: Tiết kiệm thời gian        
 • save yourself the trouble: Tránh được rắc rối       
 1. Go
 • go abroad: Đi ra nước ngoài
 • go astray: Đi lạc đường, Lạc lối (đúng và sai), Thất lạc      
 • go to bed: Đi ngủ       
 • go bald: Bị hói đầu, cạo hết tóc        
 • go bankrupt: Khai phá sản    
 • go blind: Bị mù mắt/không biết đúng sai.      
 • go crazy: Trở nên khùng; phát điên.
 • go deaf: Bị điếc; không nghe được. 
 • go fishing: Đi câu cá; bị khùng; nghỉ mệt     
 • go mad: Phát điên; phát khùng lên.  
 • go missing: Mất tích, thất lạc
 • go on foot: Đi bộ, đì bằng chân         
 • go online: Lên mạng; vào trực tuyến
 • go out of business: Việc làm ăn thua lỗ bị đóng cửa           
 • go overseas: Đi ra nước ngoài        
 • go sailing: Đi thả thuyền buồm         
 • go to war: Tranh giành, đánh nhau
 1. Come
 • come close: Đến gần
 • comes complete with: Đến với đầy đủ tất cả           
 • come early: Đến sớm           
 • come first: Đến trước hoặc ưu tiên  
 • come into view: Đến trong tầm mắt 
 • come last: Đến sau cùng      
 • come late: Đến trể    
 • come on time: Đến đúng giờ
 • come prepared: Đến có chuẩn bị /sẵn sàng 
 • come right back: Trở lại ngay           
 • come to a compromise: Đi đến một sự thỏa hiệp    
 • come to a decision: Đi đến quyết định         
 • come to an agreement: Đi đến thỏa thuận   
 • come to an end: Đi đến kết thúc       
 • come to a standstill: Đi đến một bế tắc nào đó        
 • come to terms with: Đến với hay nhìn nhận sự thật
 • come under attack: Bị tấn công        
 1. Get
 • get a job : Xin một công việc làm
 • get angry: Nổi nóng, nổi giận
 • get divorced: Ly dị    
 • get frightened: Bị khiếp sợ, kinh sợ  
 • get home: Trở về nhà           
 • get lost: Đi lạc / đi đi! / cút đi!
 • get married: Kết hôn 
 • get permission: Xin phép      
 • get pregnant: mang thai/có bầu        
 • get ready: Chuẩn bị sẵn sàng           
 • get started: Bắt tay vào việc 
 • get the impression: Có ấn tượng/có cảm giác như 
 • get the message: Được tin nhắn/Hiểu rồi    
 • get upset: Khó chịu, thất vọng, hay lo lắng.
 • get wet: Bị ướt / ướt mèm    
 • get worried: Bị lo lắng
 1. Collocations thông dụng khác
 • Strike up/ start friendship: kết bạn
 • Form/develope a friendship: xây dựng một tình bạn
 • Cement a friendship: bồi đắp tình bạn
 • Spoil a friendship: làm rạn nứt tfnh bạn
 • Mutual  friends: bạn chung
 • Close/special/ best friend: bạn thân
 • Burn in for sb= fall madly in love with= tobe over sb: yêu cuồng nhiệt ai
 • Have an affair with sb: ngoại tình với ai
 • Contact a disease/ malaria: nhiễm bệnh/sốt rét
 1. Bài tập vận dụng: Chọn và chia dạng đúng của các cụm từ trong khung vào các câu hỏi bên dưới.

get a job

come to terms with

save someone's life

go out of business

go crazy

come to an end

save energy

go abroad

get pregnant

go to war

come to a compromise

go online

come under attack

get divorced.

save space

save money

come first

save yourself the trouble

go bald

go deaf

 

 1. One of the easiest ways to ______ is to use your body properly.
 2. As Vietnam's women _______, dads tend the home.
 3. You'll be more likely to _______ if you make it a priority.
 4. Many men ______ because of an inherited condition.
 5. Roll your clothes to _______.
 6. The celebration _______ about midnight.
 7. The city where couples are most likely to _______
 8. He was trying to hang on to his hearing in fear of ________.
 9. ________ and don't stay here!!!
 10. Which _______, your customers or your employees?
 11. I need to ________ every single day.
 12. To _______, write your story instead of a resume.
 13. Vietnamese boats ___________ in South China Sea.
 14. I have donated my blood to ________.
 15. Once you stop using birth control, you can _______ at any time.
 16. _________ can be incredibly difficult.
 17. I have to work hard to keep from _________.
 18. She's never really _______ her son's death
 19. What happens to the US when Vietnam ______ with China?
 20. Don't ______ trying to find the right words.

Key

 

1

save energy: tiết kiệm năng lượng

2

go abroad: đi nước ngoài

3

save money: tiết kiệm tiền

4

go bald: bị hói đầu, cạo trọc đầu

5

save space: dành chỗ cho

6

came to an end: kết thúc

7

get divorced: li hôn

8

going deaf: bị điếc

9

Save yourself the trouble: tránh được rắc rối

10

comes first: đến trước, ưu tiên

11

go online: lên mạng

12

get a job: xin một công việc

13

come under attack: bị tấn công

14

save someone's life: cứu mạng ai

15

get pregnant: có thai, mang thai

16

Coming to a compromise: đạt được thỏa thuận

17

going out of business: phá sản

18

come to terms: nhìn vào sự thật

19

goes to war: tranh giành, đánh nhau

20

go crazy: phát điên, phát cáu

 

 

Bài viết gợi ý: