Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội K64 

Cùng chào đón K64 nhập học từ 10-15/08 thôi mọi người..

IT1 Khoa học Máy tính của SoICT cao điểm nhất cả nước mùa Tuyển sinh năm nay!

IT1: Khoa học Máy tính: 27.42
ITE10: Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo: 27
IT2: Kỹ thuật Máy tính: 26.85
ITE7: CNTT Global ICT: 26
ITE6: CNTT Việt Nhật: 25.70

CHÚ Ý: Công thức tính điểm xét

👉 Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau 
a. Đối với tổ hợp môn không có môn chính 
ĐX = [Môn1+Môn2 + Môn3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển 
b. Đối với tổ hợp môn có môn chính 
ĐX = [Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

👉 Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.

Bài viết gợi ý: