BÀI LÀM

Cảm hứng về đất nước và những bài thơ với tựa đề Đất nước đã xuất hiện rất nhiều năm 1945. Đất nước của Nguyễn Đình Thi là thành tựu ban đầu và có giá trị lâu dài. Đây là suy ngẫm của tác giả trong suốt chín năm cuộc kháng chiến chống Pháp thần thánh. Vì vậy, hiếm có bài thơ nào lại “mang nặng đẻ đautừ 1948 đến 1955. Thực ra Đất nước được hình thành từ ba bài thơ: Đêm mitting, Sáng mát trong như sáng năm xưa, và đất nước. Tuy nhiên, cảm hứng ở đây rất liền mạch và Đất nước là một hòn ngọc quý trong thơ ca cách mạng.

Năm khổ đầu là đối lập mùa thu buồn xưa ở Hà Nội và mùa thu vui hôm nay ở chiến khu Việt Bắc. Cùng với nó là niềm tự hào về đất nước. Những câu thơ còn lại là đất nước đau thương nhưng anh dũng, đã đứng lên và ca khúc khải hoàn.

Bài viết gợi ý: