Đề bài: Em hãy kể tóm tắt truyện sự tích Hồ Gươm

Thao khảo bài làm

Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đuổi quân Minh.

Lê Thận đã kéo được lưỡi gươm sau ba lần thả lưới. Sauk hi tham gia nghĩa quân, Lê Lợi đến nhà Thận và thấy thanh gươm tự dung sáng rực với hai chữ “Thuận thiên”.

Lê Lợi bị giặc đuổi, thấy chuôi gươm thần phát sáng trên cây đa, ông lấy về tra vào lưỡi thì vừa khít.

Từ đó nhờ gươm thần mà quân ta chiến thắng kẻ thù giòn giã, giải phóng được đất nước.

Sau khi đuổi được giặc Minh, vua Lê Lợi đi dạo hồ Tả Vọng gặp Rùa Vàng hiện lê đòi lại gươm. Lê Lợi trả gươm, Rùa Vàng lặn xuống nước.

Từ đó hồ được đổi tên là Hồ Gươm (hoặc hồ Hoàn Kiếm).

Tham khảo thêm:

Soạn bài sự tích Hồ Gươm

Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sự tích Hồ Gươm

Bài viết gợi ý: