HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1- Đọc kĩ bài văn Chiếc xe đạp của chú Tư SGK TV4, tập 1, trang 150.

2- Phân tích cấu tạo của bài văn:

- Bài văn gồm có ba phần. 
a) Phần Mở bài: “Trong làng tôi hầu như ai cũng biết... còn vì chiếc xe đạp của chú”. 
b) Thân bài: Từ “Ở xóm vườn” đến “Nó đá đó”. 
c) Kết bài: Câu cuối “Đám con nít cười rộ, còn chú thì hãnh diện với chiếc xe của mình”. 
3- Những chi tiết cho thấy chiếc xe đẹp và rất mới: 
+ Đó là: “Xe màu vàng, hai cái vành láng bóng. Khi chú ngừng đạp, chiếc xe cứ ro ro thật êm tai”. “Giữa tay cầm là hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lấm tấm đỏ, có khi là một cành hoa”.
+ Tác giả quan sát được những chi tiết ấy là những giác quan: mắt nhìn và tai nghe. 
4- Những chi tiết nào cho thấy chú Tư rất yêu chiếc xe của mình? 
+ Đó là:

- “Gắn hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lấm tấm đỏ, có khi cắm cả một cành hoa”. 
- “Bao giờ dừng xe, chú cũng rút cái giẻ dưới yên lên lau, phủi sạch sẽ rồi mới bước vào nhà, vào tiệm. Chú âu yếm gọi chiếc xe của mình là con ngựa sắt”. 
- “Đừng đụng vào con ngựa sắt của tao nghe bây”. “Chú hãnh diện với chiếc xe của mình”. 

Bài viết gợi ý: