TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

a) Tìm những câu thơ miêu tả cảnh sắc bên ngoài và những câu thơ miêu tả tâm trạng bên trong của Thúy Kiều.

+ Những câu thơ miêu tả bên ngoài:

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,

Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.

Bốn bề bát ngát xa trông,

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.

Buồn trông cửa bchiều hôm,

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm ra xa?

Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa ti man mác biết là về đâu?

Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Buồn trông gió cun mặt duềnh,

Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

+ Những câu thơ miêu tả tâm trạng:

Bên trời góc bể bơ vơ,

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa.

Có khi gốc tử đã la người ôm.

b) Những câu thơ miêu tả cảnh sắc bên ngoài như thể hiện tâm trạng nhân vật.

c) Nhận xét:

- Miêu tả bên ngoài là miêu tả những cảnh vật và con người với chân dung, hình dáng, hoạt động, ngôn ngữ, màu sắc... có thể quan sát được trực tiếp.

- Miêu tả nội tâm là miêu tả những suy nghĩ, tình cảm, diễn biến tâm trạng của nhân vật... những gì không quan sát được một cách trực tiếp.

Bài viết gợi ý: