HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

I- Nhận xét

Ghi tên các nhân vật trong truyện: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu; Sự tích hồ Ba Bể
II- Nêu nhận xét về tính cách của các nhân vật

a) Dế Mèn (trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu). 
+ Dế Mèn là một người sống nặng tình cảm, có lòng thương người, nhất là đối với những người ốm yếu, nghèo khổ. (Ví dụ: Nghe tiếng khóc tỉ tế Mèn đã động lòng. Nghe chị Nhà Trò kể về hoàn cảnh của mình: mẹ mất, còn lại một mình thui thủi, ốm yếu làm không đủ ăn... bị kẻ mạnh ức hiếp. Mèn rất xúc động). 
+ Dế Mèn còn là một người sẵn sàng làm việc nghĩa, che chở, bảo bọc, cưu mang kẻ yếu, đánh lại kẻ mạnh, ghét áp bức bất công. 
Ví dụ: Dế Mèn nói với Nhà Trò: “Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu”. 
b) Mẹ con bà góa trong truyện Sự tích hồ Ba Bể. 
+ Đó là người có tấm lòng thương người, nhất là những người già cả, ốm yếu, bệnh tật, nghèo khổ (cho bà lão ăn xin ăn và ngủ nhờ). 
+ Họ sẵn sàng cứu giúp đồng loại bị hoạn nạn (chèo thuyền đi khắp nơi cứu người trong trận lụt lớn). 
Từ những nhận xét trên, em có thể rút ra kết luận sau:

1- Truyện có nhân vật chính và có thể có nhân vật phụ. 
2- Nhân vật trong truyện có thể là người hay các con vật được nhân hóa.

3- Hành động, lời nói và suy nghĩ của nhân vật nói lên tính cách của nhân vật ấy. 

Bài viết gợi ý: