Hướng dẫn

– Cuộc đối thoại ẩn chứa những hàm ý sâu xa của tác giả: Linh hồn và thể xác là hai phương diện tồn tại trong mỗi con người. Có thể nào sống mà không cần đến dáng hình, thân thể? Nhưng lẽ nào đời sống của con người lại chỉ gói gọn trong những nhu cầu thuần tuý, bản năng? Đừng bỏ bêthân xác để chỉ biết đến một thứ linh hồn chung chung, trừu tượng không thuộc về một ai trên cõi đời này. Cũng đừng chỉ chạy theo những khát thèm của thân xác mà trở về với hồng hoang nguyên thuỷ.

– Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác chính là cuộc đấu tranh giữa đạo đức và tội lỗi, giữa khát vọng và dục vọng, giữa phần "người" và phần "con" trong mỗi con người.

Về mặt nghệ thuật, cuộc đối thoại này vừa đẩy mâu thuẫn kịch lên cao vừa là đoạn văn sinh động, đầy ý nghĩa triết lí.

Bài viết gợi ý: