TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI CÁC CON VẬT QUANH TA

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Quan sát và nói về các con vật trong bức tranh sau (SGK/75).

Gợi ý:

Bác voi dùng chiếc vòi mạnh mẽ để khuân gỗ.

Đôi gà đang bới đất tìm giun lót dạ.

Chú mèo dùng tay lau mặt chứ không bao giờ rửa.

Chú vẹt chân quắp quả chuối mà đôi mắt lấm lét.

2. Viết bài văn tả con vật theo một trong ba đề sau:

1) Tả một con vật mà em yêu thích:

2) Tả một con vật nuôi trong nhà em:

3) Tả một con vật em nhìn thấy trong rạp xiếc (hoặc xem trên ti vi), gây cho em ấn tượng mạnh:

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau. Viết các trạng ngữ tìm được vào bảng nhóm.

a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b) Vì Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng.

c) Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường hợp đã tố chức nhiều hoạt động thiết thực.

Gợi ý:

a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em

b) Vì Tổ quốc

c) Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

2. Tìm các trạng ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống trong Phiếu học tập.

a) .........., xã em vừa đào một con mương.

b) .........., chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c) .........., em phải năng tập thể dục.

Gợi ý:

a) Tháng qua.

b) Để giữ đúng lời hứa của đội viên.

c) Nhằm nâng cao thể lực.

3. Thêm chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ trống để có các câu hoàn chĩnh. Viết kết quả vào bảng nhóm.

a) Vì sao chuột thường gặm các vật cứng? Không giống với răng người và răng của nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài ra mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi .........

b) Vì sao lợn thường lấy mõm dũi đất lên? Chúng ta biết rằng các giống lợn nuôi hiện nay đều có nguồn gốc từ lợn rừng. Mũi và mồm lợn rừng rất dài, xương mũi rất cứng. Để tìm thức ăn ...........

Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng.

Gợi ý:

a) .............. , chuột thường tìm các vật cứng để gặm.

b) ............. , lợn dùng mũi và mõm dũi đất lên.

Bài viết gợi ý: