TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI CUỘC SỐNG MẾN YÊU

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Quan sát các bức ảnh sau và trả lời câu hỏi (SGK/51)

- Nét mặt của những người trong ảnh như thế nào?

- Theo em, cuộc sống sẽ ra sao nếu không có nụ cười?

Gợi ý:

- Nét mặt của những người trong ảnh hân hoang rạng rỡ.

- Cuộc sống sẽ tẻ nhạt, buồn chán nếu không có nụ cười.

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi.

1) Những chi tiết nào cho thấy cuộc sống ở vương quốc trong bài rất buồn?

Mặt trời ........, chim ....... , hoa ........... Ra đường ........ , Ngay kinh đô, ............

2) Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy?

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Vì hoa ở vương quốc đó chưa nở đã tàn.

b) Vì mọi người sống trong vương quốc không ai biết cười.

c) Vì chưa có ai ở vương quốc đi du học vế môn cười.

3) Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? (Đọc đoạn 1)

4) Kết quả việc nhà vua làm thế nào? (Đọc đoạn 2)

5) Điều gì bất ngờ xảy ra ở cuối đoạn này (Đọc đoạn 3).

Gợi ý:

1) Mặt trời không muôn dậy, chim không muốn hót, hoa chưa nở đã tàn, mặt người rầu rĩ héo hon, kinh đô nhộn nhịp cũng chỉ có tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà.

2) b.

3) Để thay đổi tình hình, nhà vua cử một viên đại thần du học chuyên về môn cười.

4) Kết quả thất bại, vị quan đã gắng sức nhưng học không vào.

5) Viên thị vệ của nhà vua vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau (SGK/54)

Gợi ý:

a) Buổi sáng hôm nay; Vừa mới hôm qua; Qua một đêm mưa rào.

b) Từ ngày còn ít tuổi; Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội.

2. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Các trạng ngữ tìm được trong mỗi câu trên trả lời cho câu hỏi nào?

Gợi ý:

a) trả lời câu hỏi khi nào?

b) trả lời câu hỏi khi nào?

3. Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để có các câu hoàn chỉnh nói về một ngày của em (SGK/54).

Gợi ý:

a) Buổi sáng, em tập thể dục.

b) Buổi, trưa em ăn cơm xong rồi ngủ.

c) Buổi chiều, em xem bài, chuẩn bị cho ngày mai.

d) Buổi tối, em phụ mẹ dọn dẹp rồi đi ngủ sớm.

5. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẩu chuyện dưới đây (chọn a hoặc b). Biết rằng (SGK/55).

a) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau bắt đầu bằng s hoặc x:

b) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau chứa o hoặc ô:

Gợi ý:

a) sao (1), sau (2), xứ (3), sức (4), xin (5), sự (6)

b) dỏm (1), hóm (2), công (3), nói (4)

Bài viết gợi ý: