TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Thi nói nhanh tên của các nhân vật trong truyện Bốn anh tài:

Một bạn nêu đặc điểm của một nhân vật trong truyện Bốn anh tài, các bạn khác nói nhanh tên của nhân vật đó.

Có thẻ chơi nhiều lượt, mỗi lượt chỉ nói một đặc điểm.

(Các đặc điểm: tai rất to, ăn một lúc hết chín chõ xôi, bàn tay rất to, mười tuổi mà sức đã bằng trai mười tám, móng tay rất dài, mười lăm tuổi đă tinh thông võ nghệ, dùng tay làm vồ đóng cọc, lấy vành tai tát nước suối lên ruộng, lấy móng tay đục gỗ thành lòng máng).

Gợi ý:

- tai rất to: Lấy Tai Tát Nước

- ăn một lúc hết chín chõ xôi: Cấu Khây

- bàn tay rất to: Nắm Tay Đóng Cọc

- mười tuổi mà sức đã bằng trai mười tám: cẩu Khây

- móng tay rất dài: Móng Tay Đục Máng

- mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ: Cấu Khây

- dùng tay làm vô đóng cọc: Năm Tay Đóng Cọc

- lấy vành tai tát nước suối lên ruộng: Lấy Tai Tát Nước

- lấy móng tay đục gỗ thành lòng máng: Móng Tay Đục Máng

5. Sắp xếp các thẻ theo đúng trình tự các chi tiết trong truyện.

b) Cấu Khây nhô cây quật yêu tinh.

g) Nắm Tay Đóng Cọc đấm gãy gần hết hàm răng của yêu tinh,

a) Yêu tinh bỏ chạy, bốn anh em Cẩu Khây đuổi theo.

a) Cấu Khây hé cửa, yêu tinh thò đầu vào.

b) Yêu tinh phun nước làm ngập cả cánh đồng.

c) Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng ngăn nước, tát nước, khoét máng cho nước chảy đi.

h. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.

Đáp án: a - g - d - e - b - c - h

6. Trả lời câu hỏi:

1) Vì sao anh em cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? Chọn câu trả lời đúng:

a) Vì họ rất mạnh còn yêu tinh rất yếu.

b) Vì họ rất nhanh còn yêu tinh rất chậm chạp.

c) Vì họ có sức khoẻ và rất đoàn kết.

d) Vì yêu tinh đã bị dòng nước cuốn trôi.

2) Câu chuyện có ý nghĩa gì? Chọn những ý đúng ở dưới và nói thành câu trả lời trọn vẹn:

a) Ca ngợi sự chăm chỉ.

b) Ca ngợi sức khoẻ.

c) Ca ngợi tài năng.

d) Ca ngợi tinh thần đoàn kết.

e) Ca ngợi đức tính thật thà.

Gợi ý:

1) c.

2) Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết, nghĩa hiệp chiến đấu, quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Câu Khây.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Dùng dấu / để ngăn cách bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ của các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trích dưới đây (SGK/23)

Gợi ý:

Cẩu Khây / hé cửa. Yêu tinh / thò đầu vào, lè lười dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc / đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh / bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây / liền đuổi theo nó.

2. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có câu kiểu Ai làm gì?

Em chú ý tả hoạt động của từng bạn trong tổ.

Gợi ý:

Theo lịch phân công, sáng hôm ấy, em và Long / làm công tác trực nhật. Em / quét lớp. Bạn Long / xả giẻ lau bảng lớp, bàn ghế. Xong việc, bạn Long / tưới những chậu hoa ngoài hành lang của lớp. Em / sắp xếp lại những quyển truyện đọc và sách tham khảo ở kệ sách cuối lớp.

3. Dùng dấu / để ngăn cách chủ ngữ, vị ngữ của các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn em vừa viết.

Gợi ý:

Theo lịch phân công, sáng hôm ấy, em và Long / làm công tác trực nhật. Em / quét lớp. Bạn Long / xả giẻ lau bảng lớp, bàn ghế. Xong việc, bạn Long / tưới những chậu hoa ngoài hành lang của lớp. Em / sắp xếp lại những quyển truyện đọc và sách tham khảo ở kệ sách cuối lớp.

6. Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b).

a) ch hay tr?

Ngày hôm qua ở lại ...ong hạt lúa mẹ ...ồng

Cánh đồng ...ờ gặt hái ...ín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại ...ên cành hoa ...ong vườn

Nụ hồng lớn thêm mãi Đợi đến ngày tỏa hương.

Theo Bế Kiến Quốc

a) uốt hay uốc?

- Cày sâu c...bầm.

- Mua dây b...: mình.

- Th...' hay tay đảm.

- Ch...; gặm chân mèo.

- Thẳng như r...v ngựa.

Gợi ý:

a) Trong, trồng, chờ, chín, Trên, trong.

b) - Cày sâu cuốc bẫm.

- Mua dây buộc mình.

- Thuốc hay tay đảm.

- Chuột gặm chân mèo.

- Thẳng như ruột ngựa.

Bài viết gợi ý: