TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI KHÔNG NÊN NÓI DỐI

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Trao đổi với bạn theo gợi ý sau:

a) Bạn đã bao giờ nói dối chưa?

b) Nếu đã từng nói dối thì đó là chuyện gì?

c) Bạn có suy nghĩ gì sau khi nói dối?

Gợi ý:

a) Em đã từng nói dối.

b) Nói dôi việc chưa làm bài mà nói làm rồi.

c) Em cảm thấy day dứt, ân hận.

3. Giải nghĩa từ

Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Gợi ý: a - 3; b - 4; c - 2; d - 5; e - 6; g - 1

5. Chọn đáp án đúng đế trả lời thành câu:

1) Để được đi xem phim, cô chị đã làm điều gì không tốt?

a. Đi học ở trường nhưng bỏ về sớm.

b. Đi học nhóm nhưng bỏ về sớm.

c. Nói dối ba là đi học nhóm.

2) Vì sao đang xem phim ở rạp, cô chị lại bỏ về?

a. Tức giận khi thấy em gái bỏ học đi xem phim.

b. Ân hận đã nói dối ba là đi học nhóm.

c. Sợ ba trách mắng về tội nói dôi.

3) Cô em đã làm gì dể chị mình thôi nói dối?

a. Mách với ba việc chị mình nói dối.

b. Cũng nói dối ba bỏ học đi chơi.

c. Giả vờ đi tập văn nghệ để đi xem phim.

4) Vì sao cách làm của cô em lại giúp được chị tỉnh ngộ?

a. Vì nghĩ rằng nếu nói dối nừa ba sẽ không tin.

b. Vì chị tự thấy mình làm gương xấu cho em và làm ba buồn.

c. Vì không muốn bị em phát hiện.

Gợi ý:

1) c; 2) a; 3) c; 4) b.

Bài viết gợi ý: