TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI THIẾU NHI DŨNG CẢM

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. a) Nói về một tấm gương thiếu nhi dũng cảm mà em biết.

b) Quan sát bức tranh trong bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy và nói xem bạn nhỏ đang làm gì? (SGK/130)

Gợi ý:

a) Anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám đã làm ngọn đuốc sống phá hủy kho xăng của giặc.

b) Bạn nhỏ đang nhặt những bao đạn cho nghĩa quân trong khi chiến trận đang diễn ra ác liệt.

3. Nối từng từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B:

Gợi ý: Nối A với B

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

5. Thảo luận để trả lời các câu hỏi:

1) Ga-vrốt lại ra ngoài chiến lũy để làm gì?

Đọc thầm đoạn 1 để trả lời.

2) Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?

Đọc thầm đoạn tiếp theo để tìm câu trả lời: Ga-vrốt lao ra nhặt đạn trong hoàn cảnh rất nguy hiểm...

3) Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?

a) Vì chú bé rất dũng cảm, không sợ chết.

b) Vì chú nhặt được rất nhiều đạn cho vào giỏ.

c) Vì chú bé có vẻ đẹp ẩn hiện và có sức mạnh khác thường.

d) Vì nghĩa quân thán phục chú bé tài giỏi.

4) Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt. Viết câu trả lời vào vở và đọc trong nhóm.

Gợi ý:

1) Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy đế nhặt đạn cho nghĩa quân tiếp tục chiến đấu.

2) Bóng cậu bé thấp thoáng dưới làn mưa đạn, cậu vần nán lại đế nhặt thêm tí ti đạn nữa dù bạn cậu thét gọi cậu vào, phố ra, tới, lui, chơi trò ú tim với cái chết.

3) a).

4) Ga-vrốt là một cậu bé vô cùng dũng cảm.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Có thể dùng các câu văn sau để kết bài không? Vì sao? (SGK/134).

Gợi ý: Có thể dùng các câu ấy để kết bài.

a) Nêu được tình cảm của người tả đối với cây.

b) Nêu được lợi ích và công dụng của cây.

2. Quan sát một cái cây mà em yêu thích và trả lời các câu nói:

- Cây đó là cây gì?

- Cây đó có ích lợi gì?

- Em yêu thích, gắn bó với cây đó như thế nào? Em có cảm nghĩ gì về cây đó?

Gợi ý:

- Cây đó là cây bàng.

- Cây lọc không khí, giúp mọi người tránh nắng, dụt mưa.

- Em thích ngắm cây bàng vào mỗi chiều, cây gắn với tuổi thơ của em, cây như người gác cổng luôn cầm dù che mát nhà em.

3. Dựa vào các câu trả lời trên, viết kết bài cho bài văn tả một cây mà em yêu thích.

Gợi ý:

Cây bàng giúp mọi người tránh nắng, dụt mưa, mang lại không khí trong lành quanh ta. Hơn thế nữa, cây bàng còn gắn với tuổi thơ của em. Cây như người bảo vệ trung thành, cả đời cầm dù che kín sân nhà em.

Em thường nhìn ngắm cây bàng như thấy mình ngày một lớn khôn.

Bài viết gợi ý: