Soạn bài thuyết minh kết hợp với một số biện pháp nghệ thuật.

I. Phần bài học

Câu 1. Ôn tập văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh.

- Tính chất của văn bản thuyết minh : nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của sự vật và hiện tượng tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giải thích.

- Mục đích của văn bản thuyết minh : làm rõ (giới thiệu, thuyết minh) những đặc điểm của đối tượng được thuyết minh.

- Các phương pháp thuyết minh thường dùng : định nghĩa, giải thích, phân loại, nêu số liệu, so sánh, thí dụ, biểu đồ…

Câu 2. Đọc văn bản : Hạ Long đá và nước…

- Văn bản làm rõ (thuyết minh) đặc điểm khách quan của đá và nước ở vịnh Hạ Long.

- Văn bản đã cung cấp được những trí thức khách quan một cách hình tượng và sinh động về đặc điểm của đối tượng được thuyết minh.

- Văn bản sự dụng phương pháp thuyết minh giới thiệu, giải thích, so sánh, thí dụ. Để văn bản sinh động và hấp dẫn tác giả còn vận dụng biện pháp nghệ thuật kể chuyện, tự sự, tự thuật theo lối nhân hóa, ẩn dụ.

II. Luyện tập

Đọc văn bản « Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh »

- Văn bản có tính chất thuyết minh. Tính chất đó thể hiện qua việc đã cung cấp được những tri thức khách quan một cách hình tượng và sinh động về đặc điểm của loài ruồi xanh. Văn bản sử dụng phương pháp thuyết minh giới thiệu, giải thích, so sánh, đối thoại, biện pháp nghệ thuật kể chuyện theo lối nhân hóa, ẩn dụ.

- Các biện pháp nghệ thuật này là những biện pháp góp phần làm rõ (giới thiệu, thuyết minh) những đặc điểm của đối tượng được thuyết minh một cách hình tượng và sinh động nhằm gây hứng thú.

Bài viết gợi ý: