Chúng ta đều biết nhờ quá trình quang hợp mà thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ cho chính mình và nuôi sống các cơ thể sinh vật khác. Ngoài ra, thực vật còn có vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường.

1. Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định?

- Khí cacbonic (CO2) được tạo ra trong hoạt động hô hấp của thực vật, động vật, con người, hoạt động đốt cháy nhiên liệu… Khí CO2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp của thực vật

- Khí ôxi (O2) được sử dụng trong quá trình hô hấp của con người, động vật, thực vật và các hoạt động đốt cháy... Khí ôxi là sản phẩm của quá trình quang hợp ở thực vật

- Vai trò của thực vật đối với việc điều hòa lượng khí cacbonic và khí oxi

+ Cây xanh thải ra khí oxi và hấp thu khí cacbonic trong quang hợp.

+ Nếu không có thực vật cây xanh → sẽ không có khí oxi →sinh vật không hô hấp được.

+ Nếu không có thực vật sử dụng 1 lượng không nhỏ khí cacbonic → không khí sẽ bị ô nhiễm nặng nề.

→ Thực vật giúp điều hòa lượng khí cacbonic và khí oxi ở mức ổn định .

* Mỗi năm 1 ha rừng có thể đưa vào không khí 16 – 30 tấn khí oxi. Khí oxi trong không khí được phát tán làm cho bầu không khí trong lành hơn và duy trì sự sống ở mọi nơi.

2. Thực vật giúp điều hòa khí hậu

- Trong cùng một khu vực nhưng giữa nơi có rừng và nơi trống, khí hậu không hoàn toàn giống nhau.

- Trong rừng có ánh sáng yếu, râm mát hơn ở ngoài bãi đất trống vì: trong rừng tán cây rậm rạp ánh sáng khó lọt xuống dưới.

- Lượng mưa ở nơi B nhiều hơn ở nơi A

- Sự có mặt của thực vật làm cho điều kiện ở hai nơi A và B khác nhau.

→ Sự có mặt của thực vật có ảnh hưởng đến môi trường: nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực. 

3. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường

- Ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người và các sinh vật khác: mỗi năm cả nước có khoảng 620 người chết và 1550 người bị mắc các bệnh về đường hô hấp do nồng độ bụi trong không khí cao quá mức cho phép.

- Để giảm bớt ô nhiễm môi trường chúng ta cần trồng thêm nhiều cây xanh vì:

+ Lá cây có tác dụng ngăn bụi và khí độc

+ Một số loài cây như bạch đàn, thông có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt 1 số vi khuẩn gây bệnh

+ Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường trong khu vực khi trời nắng nhờ quá trình thoát hơi nước.

Bài viết gợi ý: