TIẾNG ANH 6

UNIT 2: MY HOME

GETTING STARTED

   1. Listen and read

Bản dịch:

Mi: Ồ căn phòng thật là lớn, Nick à. Mình có thể thấy một chiếc TV đằng sau cậu.

Nick: Ừ mình đang ở trong phòng khách. Cậu có nhìn thấy con chó Luke của mình không? Nó vẫn đang ngồi trên ghế sofa đấy.

Mi: Có, mình có thấy trông nó có vẻ vui nhỉ.

Nick: Haha nó vui mà. Phòng của cậu trông cũng đẹp. Cậu sống ở đâu vậy Mi?

Mi: Mình sống ở một căn nhà trên thị trấn. Nó gần trung tâm thành phố và nó rất là ồn ào. Còn cậu thì sao? Cậu sống ở đâu?

Nick: Mình sống ở một căn nhà ở quê. Cậu sống cùng ai?

Mi: Mình sống cùng cha, mẹ và em trai mình. Gia đình mình sẽ chuyển đến một căn hộ mới vào tháng tới.

Nick: Thế à?

Mi: Ừ. Cô mình sống gần đó và mình có thể chơi với anh họ mình, Vy.

Nick: Có nhiều phòng trong căn hộ mới của cậu không?

Mi: Có. Có một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp và hai phòng tắm. Nhà bếp ở bên cạnh phòng khách

(Có tiếng gọi)

Nick: Ồ đó là mẹ mình. Mình phải đi đây, đến giờ ăn tối rồi. Tạm biệt hẹn gặp lại cậu sớm nhé.

          a. Which family members does Mi talk about?

Grandparents

 

Dad

Mum

Brother

Uncle

 

Aunt

Cousin

 

          b. Read the conversation again. Complete the sentences

1. TV (television), sofa

2. town house

3. sitting on the sofa

4. noisy

5. three.

 

 

   2. Match the prepositions with the pictures

A. on

B. next

C. behind

D. in

E. in front of

F. between

G. under

 

 

   3. Write a sentence to describe each picture in 2

A: The dogs is on the chair

B: The dogs is next to the bowl.

C: The cat is behind the television.

D: The cat is in the wardrode.

E: The dog is in front of his house

F: The cat is between the sofa and the land.

G: The cat is under the table.

 

   4. Look at the picture and write true (T), false (F)

1. The dog is behind the bed
The dog between the booksheft and the bed

F

2. The school bag is under the table

T

3. The picture is between the clocks
The clock is between the picture

F

4. The dog is in font of the computer
The cat is in font of the computer.

F

5. The cap in under the pillow. 
The cap is next to the pillow.

F

6. The pictures are on the wall.

T

 

   5. Look at the picture again. Answer the question

1. Where are the books? 

The books/They are on the desk/bookshelf

2. Where are the clothes? 

 → The clothes/They are on the floor

3. Is the pillow on the bed? 

 → Yes, it is

4. Are the notebooks under the bed? 

No, They arent. Theyre on the bed

5. Where is the mouse? 

Its behind the bookshelf.

6. Is the chair next to the bed? 

 → No, it isnt. Its next to the table.

 

Bài viết gợi ý: