I. THỨC ĂN VÀ SỰ TIÊU HÓA

- Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ

- Hoạt động quá trình tiêu hóa gồm các bước:

+ Ăn và uống

+ Tiêu hóa thức ăn: biến đổi lí học, tiết dịch tiêu hóa; biến đổi hóa học

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng

+ Thải phân

→ Vai trò của tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải các chất cặn bã ra ngoài.

II. CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

Bài viết gợi ý: