Chi tiết đề thi

Đề hóa 10 chương halogen

blablanhumun.11357
5 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51379] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hổn hợp nhiều oxit kim loại, cần vừa đúng 100 ml dung dịch HCl 0,4M. Cô cạn dung dịch, lượng muối clorua khan thu được là:

Câu 2 [51364] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

Câu 3 [51349] - [Loga.vn]

Hoá chất dùng để nhận biết 4 dd : NaF, NaCl, NaBr, NaI là

Câu 4 [51363] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo?

Câu 5 [51357] - [Loga.vn]

ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

Câu 6 [51372] - [Loga.vn]

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hổn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Lượng kết tủa thu được là

Câu 7 [51367] - [Loga.vn]

HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

Câu 8 [51346] - [Loga.vn]

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất

Câu 9 [51350] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách

Câu 10 [51370] - [Loga.vn]

Trộn 500 g dd HCl 3% vào 300 g dd HCl 10% thu được dd HCl có nồng độ C% là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook