Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

yepitsmevann
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
41
51 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51344] - [Loga.vn]

Trong nước clo có chứa các chất

Câu 2 [51360] - [Loga.vn]

Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là:

Câu 3 [51368] - [Loga.vn]

Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?

Câu 4 [51369] - [Loga.vn]

Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

Câu 5 [51366] - [Loga.vn]

Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử?

Câu 6 [51341] - [Loga.vn]

Các dãy chất nào sau đây mà các nguyên tử nguyên tố halgen có số oxi hoá tăng dần?

Câu 7 [51376] - [Loga.vn]

Dẫn 6,72 lít khí Clo (đktc) vào dd chứa 60 g NaI. Khối lượng muối tạo thành là

Câu 8 [51354] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa Cl2 và H2 có thể xảy ra ở điều kiện

Câu 9 [51348] - [Loga.vn]

Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là

Câu 10 [51352] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận ra iot là

Câu 11 [51340] - [Loga.vn]

Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử là

Câu 12 [51358] - [Loga.vn]

Tính tẩy màu của dung dịch nước clo là do

Câu 13 [51361] - [Loga.vn]

Đổ dd chứa 1 g HBr vào dd chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu

Câu 14 [51342] - [Loga.vn]

Nhóm chất nào sau đây chứa các chất tác dụng được với F2?

Câu 15 [51343] - [Loga.vn]

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử Halogen là

Câu 16 [51353] - [Loga.vn]

Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 17 [63485] - [Loga.vn]

Chia một dung dịch Br2 màu vàng nâu thành 2 phần:

- Dẫn khí X không màu đi qua phần 1 dung dịch, sau đó dung dịch mất màu

- Dẫn khí Y không màu đi qua phần 2 dung dịch, thì dung dịch sẫm màu hơn

Hai khí X, Y lần lượt là:

Câu 18 [51379] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hổn hợp nhiều oxit kim loại, cần vừa đúng 100 ml dung dịch HCl 0,4M. Cô cạn dung dịch, lượng muối clorua khan thu được là:

Câu 19 [51359] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20 [51349] - [Loga.vn]

Hoá chất dùng để nhận biết 4 dd : NaF, NaCl, NaBr, NaI là

Câu 21 [51356] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì

Câu 22 [63488] - [Loga.vn]

Có các lọ mất nhãn chứa lần lươt các dung dịch BaCl2, KBr, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3. Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch trên, thuốc thử đó là

Câu 23 [51365] - [Loga.vn]

Dùng bình thủy tinh có thể chứa được tất cả các dung dịch axit trong dãy nào dưới đây ?

Câu 24 [51345] - [Loga.vn]

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?

Câu 25 [51370] - [Loga.vn]

Trộn 500 g dd HCl 3% vào 300 g dd HCl 10% thu được dd HCl có nồng độ C% là

Câu 26 [63490] - [Loga.vn]

Nếu 1 lít H2O hòa tan 350 lít khí HBr (đktc) thì nồng độ phần trăm dung dịch axit brom hidric thu được là bao nhiêu?

Câu 27 [51347] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

Câu 28 [51364] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

Câu 29 [63482] - [Loga.vn]

Dùng muối iot hằng ngày đề phòng ngừa bệnh bướu cổ. Muối iot đó là

Câu 30 [51355] - [Loga.vn]

Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là

Câu 31 [51346] - [Loga.vn]

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất

Câu 32 [51375] - [Loga.vn]

Cho 1,5 g muối natri halogenua vào dd AgNO3 dư, thu đựơc 2,35 g kết tủa. Halogen là

Câu 33 [51367] - [Loga.vn]

HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

Câu 34 [51373] - [Loga.vn]

Hổn hợp X nặng 9 gam gồm Fe3O4 và Cu. Cho X vào dung dịch HCl dư, thấy còn 1,6 gam Cu không tan. Khối lượng Fe3O4 có trong X là

Câu 35 [51350] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách

Câu 36 [51351] - [Loga.vn]

Clorua vôi là

Câu 37 [51374] - [Loga.vn]

Hai kim loại A, B đều có hóa trị II. Hòa tan hết 0,89 gam hỗn hợp hai kim loại này  trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đktc). Hai kim loại A, B là

Câu 38 [51363] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo?

Câu 39 [51378] - [Loga.vn]

Cho 1,2 g kim loại R hoá trị II tác dụng với Cl2 thu được 4,75 g muối Clorua. R là

Câu 40 [51372] - [Loga.vn]

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hổn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Lượng kết tủa thu được là

Câu 41 [51357] - [Loga.vn]

ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook