Chi tiết đề thi

hsg cấp huyện

thungan2119
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [1949] - [Loga.vn]

Cho phương trình $m\sin x-\sqrt{1-3m}\cos x=m-2$. Tìm m để phương trình có nghiệm.

Câu 2 [58490] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm (nếu có) của phương trình: $\sqrt{2x-1}=x-2$ bằng:

Câu 3 [14927] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình ${{2}^{\sqrt{x}}}={{2}^{2-x}}$ là

Câu 4 [57655] - [Loga.vn]

Phương trình: cos x - m = 0 vô nghiệm khi m là:

Câu 5 [58184] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình $x^{4}+2x^{3}-2=0$

Câu 6 [15820] - [Loga.vn]

Giá trị của m để phương trình ${{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt là:

Câu 7 [14612] - [Loga.vn]

Phương trình ${{4}^{{{x}^{2}}+2}}=16$ có số nghiệm là

Câu 8 [15692] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình $\sqrt{3}\tan \left( \frac{\pi }{6}-x \right)+t\text{anx}\text{.tan}\left( \frac{\pi }{6}-x \right)+\sqrt{3}\tan \,x=\tan \,2x$ trên đoạn  . Số phần tử của S là:

Câu 9 [15818] - [Loga.vn]

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình ${{5}^{3x-2}}={{\left( \frac{1}{5} \right)}^{-{{x}^{2}}}}$ bằng

Câu 10 [15796] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{3}}x+{{\log }_{3}}\left( x+2 \right)=1$ là?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook