Chi tiết đề thi

kiểm tra 45 phút

trinhconghy2003
4 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53504] - [Loga.vn]

Cho 3,87g hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa 2 axit (HCl 1M và H2SO4 0,5M) được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc). Dung dịch B sẽ:

Câu 2 [53447] - [Loga.vn]

Hốn hợp ban đầu SO2 và O2 có tỉ khối hơi với H2 bằng 24. Cần thêm bao nhiêu lit oxi vào 20 lit hỗn hợp ban đầu để hỗn hợp sau có tỉ khối so với hiđro bằng 22,4.

Câu 3 [53458] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào làm suy giảm tầng ozon?

Câu 4 [53506] - [Loga.vn]

Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là:

Câu 5 [53453] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, oxi được sản xuất từ oxi không khí.

Câu 6 [53450] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Oxi có các tính chất vật lí là:

Câu 7 [53492] - [Loga.vn]

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, người ta:

Câu 8 [53460] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 9 [53443] - [Loga.vn]

Đốt cháy chất X bằng lượng oxi vừa đủ ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO2 và SO2 có tỉ khối so với khí hiđro là 28,667 và tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. Vậy công thức của X là:

Câu 10 [53451] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook