Cho biết hướng nghiên và độ nghiên của trục trái đất?

Cho biết hướng nghiên và độ nghiên của trục trái đất? khi chuyển động trên quỹ đạo kí hiệu nào của trái đất gần mặt trờ nhất ? cho minh xin câu trả lời

user-avatar

Hướng nghiêng của trục TĐ : nghiêng về một phía, T sang Đ

Độ nghiêng : 66^33

*sai xin đừng ném đá mk nha*


Các câu hỏi liên quan