Hướng chuyển động của trái đất quang mặt trời?

hướng chuyển động của trái đất quang mặt trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?)

user-avatar

trong hệ mặt trời tất cả các hành tinh đều quay thuận chiều kim đồng hồ , trong đó có trái đất, hành tinh duy nhất quay ngược chiều kim đồng hồ là sao kim


Các câu hỏi liên quan