Hướng chuyển động của trái đất quanh mặt trời là hướng nào?

Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?)

user-avatar

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông, tức là ngược chiều kim đồng hồ.

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan