Trái đất nghiêng sẽ có lợi cho con người hơn hay là thẳng có lợi hơn?

Trái đất nghiêng sẽ có lợi cho con người hơn hay là thẳng có lợi hơn

user-avatar

Thực chất không phải Trái Đất nghiêng mà là trục của Trái Đât nghiêng một góc 66o33' so với mặt phẳng xích đạo.

Nếu như trục Trái Đất không nghiêng mà đứng thẳng thành một góc vuông 90o so với mặt phẳng xích đạo thì:

- Khi Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, ánh sáng Mặt Trời bao giờ cũng chiếu thẳng vào Xích đạo thành một góc vuông với mặt đất.

- Lúc đó nhiệt độ lúc nào cũng cao nhất ở Xích đạo và giảm dần về phía 2 cực.

Qua đó em cũng có thể thấy rằng, góc nghiêng 66o33' là một góc nghiêng phù hợp để sự sống có thể tồn tại trên Trái Đất


Các câu hỏi liên quan