Làm thế nào để phân biệt đâu là nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?

làm thế nào để phân biệt đâu là nửa cầu Bắc, đâu là nửa cầu Nam trong sự vận động của Trái Đất?

user-avatar

Theo mình nghĩ : nửa cầu Bắc thì luôn luôn ở đầu trên kinh tuyến, ở bên dưới kinh tuyến là nửa cầu Nam


Các câu hỏi liên quan