Nêu sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Hãy nêu sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hiện tượng của các mùa

user-avatar

1.Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ tây sang đông, theo quy đạo elip gần tròn, chuyển động quanh mặt trời hết 365 ngày 6 giờ. Trong khi chuyển động quanh mặt trời trục trái đất lúc nào cũng giữ nguyên 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng không thay đổi. Chuyển động đó được gọi là chuyển động tịnh tiến.

2.

- Khi chuyển động quanh mặt trời, trục trái đất cũng giữ độ nghiêng hướng không thay đổi nên làm cho nữa cầu bắc và nam luân phiên nhau ngã về phía Mặt Trời, sinh ra các mùa, nửa cầu nào ngã về phía Mặt Trời nhiều hơn thì có mùa nóng, nửa cầu nào xa Mặt Trời hơn thì có mùa lạnh. Các mùa tính theo dương lịch và âm thời gian dương lịch có khác nhau về thời gian bắt đầu và kết thúc.

- Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau về thời gian


Các câu hỏi liên quan