Tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra các mùa nóng lạnh trái ngược nhau?

Tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra các mùa nóng ,lạnh trái ngược nhau ở hai nữa cầu Bắc và Nam??????? .mai Mik thi rồi Jup vs

user-avatar

Vì trái đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo nên trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời thì có thời gian nửa bán cầu Bắc hướng về phía Mặt Trời, có thời gian nửa bán cầu Nam hướng về phía Mặt Trời. Nửa cầu nào hướng về Mặt Trời thì nửa đó là mùa nóng, còn nửa cầu nào chếch xa về phía Mặt Trời là mùa lạnh.

Chúc bạn học tốt !!


Các câu hỏi liên quan