Cho một vài ví dụ về vai trò có lợi và có hại của lớp giáp xác

Cho một vài ví dụ về vai trò có lợi và có hại của lớp giáp xác.

user-avatar

a.Lợi ích:

-Là nguồn cung cấp thực phẩm.VD:cua,tôm,tép,...

-Là nguồn lợi xuất khẩu.Vd:cua,tôm,..

-Là nguồn thức ăn của cá.VD:rận nước,...

b)Tác hại:

-Có hại cho giao thông đường thuỷ.VD:sun,...

-Có hại cho nghề cá.VD:chân kiếm,...

-Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.VD:cua,mọt ẩm,...


Các câu hỏi liên quan