Chứng minh sự tiến hóa của cơ quan di chuyển ở động vật

Chứng minh sự tiến hóa của cơ quan di chuyển ở động vật

user-avatar

Động vật có những hình thức di chuyển cơ bản: Leo trèo,bò,đi,chạy,nhảy,bơi,bay

Ý nghĩa: phù hợp với tập tính và môi trường

sống giúp động vật:

- Tìm kiếm thức ăn.

- Tìm môi trường sống thích hợp.

- Tìm đối tượng sinh sản.

- Lẫn tránh kẻ thù


Các câu hỏi liên quan