Trình bày xu hướng tiến hóa của động vật có xương sống

trinh bay xu huong tien hóa của động vật có xương sống

user-avatar

-Hệ hô hấp: chưa phân hoá →Trao đổi toàn bộ qua da → mang đơn giản → mang → da và phổi → phổi.

-Hệ tuần hoàn : chưa phân hoá → tim chưa có ngăn → tim có 2 ngăn → tim có 3 ngăn → tim 4 ngăn

-Hệ thần kinh: chưa phân hoá → thần kinh mạng lưới → chuỗi hạch đơn giản → chuỗi hạch phân hoá (não, hầu bụng)→ hình ống phân hoá ( não bộ và tuỷ sống)

-Hệ sinh dục :chưa phân hoá → tuyến sinh dục không có ống dẫn → tuyến sinh dục có ống dẫn


Các câu hỏi liên quan