Đặc điểm và các bộ phận của núi

Đặc điểm và các bộ phận của núi

user-avatar

Núi là dạng điạ hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất.Độ cao thường trên 500m so với mực nước biển.

Núi có 3 bộ phận: đỉnh, sườn , chân núi.

Chúc bn hok tốt nhé!


Các câu hỏi liên quan