Dd A là dd HCl, dd B là dd NaOH. Lấy 10ml dd A pha loãng bằng nước thành một lít thì thu dc dd HCl có nồng độ 0,01 M. Tính nồng độ mol của dd A. Để trung hoà 100g dd B cần 150ml dd A. Tính c% của dd

user-avatar

nHCl = 0,01.1 = 0,01

—> CM = 0,01/0,01 = 1M

—————–

Trong 150 ml dd A có nHCl = 0,15.1 = 0,15

—> nNaOH = 0,15

C% = 0,15.40/100 = 6%


Các câu hỏi liên quan