Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 nhóm. X là phi kim. A là hợp chất giữa X và Kali, trong A có 17,62% khối lượng X. X và Y tạo ra 2 hợp chất trong đó Y chiếm 40%, 50% khối lượng. Xác định X và Y?

user-avatar

X là O

Y là S

Các hợp chất gồm K2O, SO2, SO3

Em không xem được ad ơi


Các câu hỏi liên quan