Nêu loại khoáng sản và tên các loại khoáng sản?

Trả lời câu hỏi:

-Loại khoáng sản tên các loaik khoáng sản?

-Khái niệm khoáng sản ( mỏ), quặng?

-Đặc điểm tầng bình lưu, tầng đối lưu?

-Thành phần của không khí, vai trò của hơi nước?

-Sự thay đổi nhiệt độ không khí

-Nhiệt độ không khí là gì?

-Dụng cụ đo lượng mưa, độ ẩm?

-Trong điều kiện nào hơi nước tạo thành hơi mưa?

-Vị trí, góc chiếu và đặc điểm khí hậu của các đới khí hậu.

user-avatar

-Loại khoáng sản tên các loaik khoáng sản?

TL:

-Khái niệm khoáng sản ( mỏ), quặng?

TL: - Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng .
- Những nơi tập trung khoáng sản gọi là mỏ khoáng sản.

-Đặc điểm tầng bình lưu, tầng đối lưu?

TL: - Đặc điểm tầng đối lưu:
+ Nằm ở vị trí thấp nhất trong 3 tầng (từ 0-16km)
+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.
+ Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.
+ Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,...
+ Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đúng.

- Đặc điểm tầng bình lưu:

+ Nằm trên tầng đối lưu tới độ cao khoảng 80 km .

+ Tầng này có lớp ô dôn, lớp này có tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sing vật và con người .

-Thành phần của không khí, vai trò của hơi nước?

TL: - Thành phần của không khí gồm:

+ Khí Ni-tơ chiếm 78%

+ Khí Ô-xi chiếm 21%

+ Hơi nước và các khí khác chiếm 1%.

- Lượng hơi nước, tuy hết sức nhỏ bé, nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa...

-Sự thay đổi nhiệt độ không khí

TL: Nhiệt độ không khí thay đổi tùy thuộc vào:

- Vị trí gần hoặc xa biển: nước biển có tác dụng điều hòa nhiệt độ trong không khí, mùa hạ sẽ bớt nóng và mùa đông bớt lạnh. - Vĩ độ: nhiệt độ không khí ở vùng vĩ độ thấp cao hơn vùng ở vĩ độ cao (gần xích đạo hơn). - Độ cao: cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6 độ C

-Nhiệt độ không khí là gì?

TL: Nhiệt độ không khí là lượng nhiệt khi mặt đất hấp thụ năng lượng mặt trời => bức xạ vào không khí => không khí nóng dần lên. Độ nóng lạnh đó gọi là nhiệt độ không khí.

-Dụng cụ đo lượng mưa, độ ẩm?

TL: Thùng đo mưa ( Vũ kế)

-Trong điều kiện nào hơi nước tạo thành hơi mưa?

TL: Hiện tượng không khí bốc hơi bay lên cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm xuống.
Gặp điều kiện thuận lợi ( gặp lạnh) thì hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti. Các hạt nhỏ vẫn tiếp tục bay lên cao , chúng tiếp tục va vào nhau nên sẽ ngưng tụ thành hạt nước to, các hạt nước trĩu nặng rơi xuống mặt đất tạo thành mưa

-Vị trí, góc chiếu và đặc điểm khí hậu của các đới khí hậu.

- Đới nóng (nhiệt đới): + Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều. + Lượng nhiệt: nóng quanh năm. + Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm. + Gió: thường hoạt động là gió Tín phong. - Ôn đới (đới ôn hòa): + Vị trí: từ 23 độ 27'B đến 63 độ 33'B; từ 23 độ 27'N đến 63 độ 33'N. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch rõ rệt. + Lượng nhiệt: trung bình. + Lượng mưa: 500-1000mm. + Gió: thường hoạt động là gió Tây ôn đới. - Hàn đới (Đới lạnh) + Vị trí: từ 63 độ 33'B đến 90 độ B; từ 63 độ 33'N đến 90 độ N. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm nhỏ, thời gian chiếu có sự dao động lớn. + Lượng nhiệt: lạnh quanh năm. + Lượng mưa: dưới 500mm. + Gió: thường hoạt động là gió Đông cực.

Các câu hỏi liên quan