Phân loại cách chế biến thực phẩm nấu và luộc

phân loại cách chế biến thực phẩm nấu và luộc

Giúp đi mai thi rồi

user-avatar

Luộc : làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước

Nấu : làm chín thực phẩm trong môi trường nước, nêm gia vị

Nếu cần quy trình và và yêu cầu thì bạn coi SGK/85-86 giùm mình


Các câu hỏi liên quan