Nêu tập tính của thằn lằn bóng đuôi dài

Sở thích của thằn lằn bóng đuôi dài.

user-avatar

Thằn lằn

Nơi sống và bắt mồi:
Ưa sống và bắt mồi trong nước hoặc bờ các vực nước ngọt

Ưa sống, bắt mồi ở những nơi khô ráo

Thời gian hoạt động:

Bắt mồi vào lúc chập tối hoặc ban đêm

Bắt mồi vào ban ngày

Tập tính:

-Thường ở những nơi tối, không có ánh sáng

-Trú đông trong các hốc đất ẩm ướt bên bờ vực nước ngọt hoặc trong bùn

-Thường phơi nắng

-Trú đông trong các hốc đất khô ráo

Sinh sản:

- Thụ tinh ngoài

-Đẻ nhiều trứng

-Trứng có màng mỏng, ít noãn hoàng

-Trứng nở thành nòng nọc, phát triển có biến thái

-Đẻ ít trứng

-Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng

-Thụ tinh trong

-Trứng nở thành con, phát triển trực tiếp


Các câu hỏi liên quan