Nêu đặc điểm cấu tạo giúp bò sát chống mất nước

Những đặc điểm cáu tạo nào của bò sát giúp chống mất nước

user-avatar

+ Da khô có vảy sừng bao bọc: ngăn cản sự thoát hơi nước qua bề mặt cơ thể

+ Ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp thụ nước

+ Bài tiết: có thận sau có khả năng hấp thụ lại nước \(\rightarrow\) nước tiểu đặc


Các câu hỏi liên quan