Nêu ý nghĩa thực tiễn của thân và đuôi

Tập tính bò sát thân và đuôi vào đất có ý ngĩa thực t

user-avatar

Ý nghĩa thực tiễn của thân và đuôi là khi thân và đuôi uốn mình bám sát vào đất tạo nên một lực ma sát vào đất đẩy con vật tiến lên . Thân và đuôi càng dài càng dài thì sức đẩy của thân và đuôi lên mặt đất càng mạnh , con vật bò càng nhanh


Các câu hỏi liên quan