So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài vs ếch đồng.

user-avatar

Đặc điểm đời sống

Ếch đồng
Thằn lằn

Nơi sống và bắt mồi
Ưa sống và bắt mồi trong nước hoặc bờ các vực nước ngọt

Ưa sống, bắt mồi ở những nơi khô ráo

Thời gian hoạt động

Bắt mồi vào lúc chập tối hoặc ban đêm

Bắt mồi vào ban ngày

Tập tính

-Thường ở những nơi tối, không có ánh sáng

-Trú đông trong các hốc đất ẩm ướt bên bờ vực nước ngọt hoặc trong bùn

-Thường phơi nắng

-Trú đông trong các hốc đất khô ráo

Sinh sản

- Thụ tinh ngoài

-Đẻ nhiều trứng

-Trứng có màng mỏng, ít noãn hoàng

-Trứng nở thành nòng nọc, phát triển có biến thái

-Đẻ ít trứng

-Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng

-Thụ tinh trong

-Trứng nở thành con, phát triển trực tiếp


Các câu hỏi liên quan