Mọi người giúp em gấp bài này với mai em kiểm tra học kì rồi ạ
Em cảm ơn nhiều ạ

(6-7x+x2)2(7+6x)16

 

Các câu hỏi liên quan