Tính lượng mưa trung bình ngày người ta làm như thế nào?

1- để tính lượng mưa trung bình ngày , người ta làm như thế nào ? cho VD

2- gió là gì ? trên trái đất có những loại gió nào? các loại gió đó thổi ở những vĩ đỘ nào ???

GIÚP MK NHA ! CHỈ TRONG HÔM NAY MÀ AI LÀM NHANH, ĐÚNG TẤT 2 CÂU THÌ MK SẼ TIK CHO

user-avatar

1/ Lượng mưa trung bình ngày = tổng lượng mưa trong ngày / số lần đo

2/ - Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

- Trên trái đất có 3 loại gió chính thường xuyên thổi: gió Tín Phong, gió Tây Ôn Đới, gió Đông Cực.

- Các loại gió đó thường thổi ở vĩ độ:

+ Gió Tín Phong : thổi từ áp cao chí tuyến \(30^0\) Bắc và Nam về cực thấp \(0^0\)

+ Gió Tây ôn đới : thổi từ áp cao chí tuyến \(30^0\) Bắc và Nam về áp thấp \(60^0\) Bắc và Nam

+ Gió Đông cực : thổi từ áp cực \(90^0\) về áp thấp \(60^0\) Bắc và Nam


Các câu hỏi liên quan