Đề 1:

 1. Bồ Tùng Linh (1640 – 1715) tự Lưu Tiên, còn có tự là Kiếm Thần, hiệu Liễu Tuyền, người tỉnh Sơn Đông. Ngoài truyện Liêu Trai chí dị, ông còn để lại bốn quyển Văn tập, sáu quyển Thi tập. Năm 1980, ông được toàn thế giới kỉ niệm như một danh nhân văn hóa.
 2. Liêu Trai chí dị (Những truyện quái dị chép ở Liêu Trai) là tập truyện ngắn gồm 431 thiên. Đề tài của truyện do tác giả s­ưu tầm trong dân gian hoặc rút từ truyện Chí quái lục triều hay Truyền kì Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Tác giả đã mượn truyện thần tiên ma quái để chỉ trích nền chính trị tàn bạo của người Mãn Thanh, phê phán những thói h­ư tật xấu của bọn nho sĩ, thể hiện khát vọng tự do trong tình yêu và hôn nhân… Liêu Trai chí dị là tác phẩm đạt tới đỉnh cao nghệ thuật viết truyện ngắn cổ điển Trung Quốc. Với nghệ thuật tả chân sâu sắc, tác giả đã phản ánh diện mạo xã hội thời đầu Mãn Thanh. Lúc đó xã hội còn thịnh hành tư tưởng mê tín dị đoan, chịu ảnh hưởng của tư tưởng định mệnh, của thuyết luân hồi báo ứng. Điều đó thể hiện rất rõ trong tác phẩm và đem lại màu sắc riêng cho tác phẩm.

( Trích Học tốt Ngữ văn 10 Nâng cao HKII, Phạm An Miên)

Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

1/ Nêu nội dung chính của văn bản trên?

2/ Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Liêu trai chí dị.

3/ Mê tín dị đoan là gì?

4/ Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về hậu quả của tư tưởng mê tín dị đoan trong cuộc sống.

Trả lời:

1/ Văn bản trên có nội dung : Khái quát tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Bồ Tùng Linh ; giới thiệu tác phẩm Liêu trai chí dị.

2/ Giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Liêu trai chí dị :

 • Giá trị nội dung :
 • + chỉ trích nền chính trị tàn bạo của người Mãn Thanh

  +phê phán những thói h­ư tật xấu của bọn nho sĩ,

  +thể hiện khát vọng tự do trong tình yêu và hôn nhân…

 • Giá trị nghệ thuật :
 • +đạt tới đỉnh cao nghệ thuật viết truyện ngắn cổ điển Trung Quốc

  +nghệ thuật tả chân sâu sắc

  3/ Mê tín dị đoan là những biểu hiện tin và làm theo những điều phi lý, phản khoa học, liên quan đến lĩnh vực tâm linh, tinh thần của con người. Những biểu hiện tin và làm theo đó thường là những hành vi phản văn hóa, gây tác hại đến bản thân và xã hội.

  4/ Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :

  -Hình thức: đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, trôi chảy ;

  -Nội dung: thí sinh bày tỏ được suy nghĩ về hậu quả của mê tín dị đoan trong cuộc sống. Cụ thể :

  +Những niềm tin mù quáng sẽ làm cho con người mất đi sức mạnh cải tạo thế giới tự nhiên; làm cho xã hội mất đi động lực phát triển – đó là ý chí đấu tranh của con người.

  + gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ bè phái trong các tổ chức, đoàn thể

  + mê tín dị đoan gây nên những lãng phí, bất ổn, đau thương, mất mát của nhân dân.

  Bài viết gợi ý: