BÀI LÀM

Truyện y Bắc là thành công của Tô Hoài trong nhận thức khám phá hiện thực kháng chiến ở một địa bàn đặc biệt vùng cao phía Tây Bắc của Tổ quốc. Tác phẩm được giải nhất của hội Văn nghệ Việt Nam 1945 - 1955. Vợ chồng A Phủ là một trong ba tác phẩm của Truyện Tây Bắc. Nó viết về hai chặng đời của Mỹ và A Phủ. Từ lúc Mỵ làm con dâu gạt nợ trong nhà Thống lý Pá Tra đến lúc cởi trói cho người làm trừ nợ là A Phủ, chàng thứ hai là cuộc sống kháng chiến của vợ chồng A Phủ và dân làng Phiềng Sa. Đoạn trích ở sách giáo khoa là phần đầu của cuộc đời cay đắng trong thân phận súc nô của Mỹ và A Phủ.

Bài viết gợi ý: