BÀI LÀM

Sáng tác của Nguyễn Khải thường thể hiện sự nhạy bén và cách khám phá riêng về những vấn đề xã hội, về năng lực phân tích tâm lí sắc sảo, về sức mạnh của lí trí tỉnh táo. Truyện ngắn Mùa lạc được viết năm 1960 nói về một hiện thực là xây dựng nông trường Điện Biên vốn là chiến trường năm xưa. Thế nhưng, Nguyễn Khải đã tập trung chú ý vào sự biến đổi của số phận con người, sự hình thành những quan hệ đạo đức mới giữa con người. Nó khẳng định những giá trị nhân đạo và lối sống mới thông qua con đường đi lên của số phận nhân vật Đào.

Bài viết gợi ý: