BÀI LÀM

1- Đọc bài văn Nét mới ở Vĩnh Sơn, em thấy bài văn đã giới thiệu những nét đổi mới của một xã miền núi. Đó là xã Vĩnh Sơn thuộc huyện Vĩnh Thành, tỉnh Bình Định, vốn là một xã có nhiều khó khăn nhất huyện, đói nghèo đeo đẳng quanh năm. 
2- Kể lại những nét đổi mới của xã:

- Trước đây, người dân Vĩnh Sơn chỉ quen phát rẫy làm nương này đây mai đó. Giờ đây toàn xã đã biết trồng lúa nước hai vụ một năm, năng suất rất cao. Họ không còn lo thiếu ăn mà lại còn có lương thực để chăn nuôi. 
- Nghề nuôi cá phát triển. Nhiều ao hồ cho sản lượng hàng năm tới hai tấn rưỡi. Họ còn đưa cá về miền xuôi để bán. 
- Đời sống người dân được cải thiện. Cứ 10 hộ thì có 9 hộ có điện dùng, 8 hộ có phương tiện nghe nhìn, 3 hộ có xe máy. Số học sinh tăng gấp rưỡi so với năm học 1999 – 2000. 

Bài viết gợi ý: