2. Người phụ nữ qua Chuyện người con gái Nam Xương và qua các trích đoạn Truyện Kiều.

- Số phận bi kịch: đau khổ, oan khuất (Chuyện người con gái Nam Xương), bi kịch điển hình của người phụ nữ (nhân vật Thuý Kiều hội đủ những đau khổ của người phụ nữ trong xã hội xưa mà hai bi kịch lớn nhất là bi kịch tình yêu tan vỡ và bi kịch nhân phẩm).

- Vẻ đẹp người phụ nữ:

+ Vẻ đẹp về nhan sắc, tài năng (Chị em Thúy Kiều).

+ Vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất: hiếu thảo, thủy chung son sắt (Vũ Nương, Thúy Kiều), khát vọng tự do, công lí, chính nghĩa (Thúy Kiều).

3. Chủ đề phản ánh hiện thực xã hội phong kiến với bộ mặt xấu xa của giai cấp thống trị:

- Ăn chơi xa hoa, trụy lạc (Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh).

- Hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã (Quang Trung đại phá quân Thanh).

- Giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm (Mã Giám Sinh mua Kiều).

4. Người anh hùng với lí tưởng đạo đức cao đẹp qua hình tượng Lục Vân Tiên (Lục Vân Tiên cu Kiu Nguyệt Nga).

+ Lí tưởng theo quan niệm tích cực của Nho gia: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi – Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

+ Lí tưởng theo quan niệm đạo lí của nhân dân: trừng trị cái ác, cứu giúp những người hoạn nạn.

- Người anh hùng dân tộc qua hình tượng Nguyễn Huệ trong Quang Trung đại phá quân Thanh.

+ Lòng yêu nước nồng nàn.

+ Quả cảm, tài trí.

+ Nhân cách cao đẹp.

5. Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du.

- Tóm tắt Truyện Kiều.

6. Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều qua các đoạn trích đã học:

- Khẳng định, đề cao con người (Chị em Thúy Kiều).

- Lên án, tố cáo thế lực tàn bạo chà đạp lên con người (Mã Giám Sinh mua Kiều).

- Thương cảm trước những đau khổ, bi kịch của con người (Mã Giám Sinh mua Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích).

- Đề cao tấm lòng nhân hậu, đề cao ước mơ công lí chính nghĩa (Thúy Kiều báo ân, báo oán).

7. Thành công nghệ thuật của Truyện Kiều.

- Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên:

+ Trực tiếp miêu tả thiên nhiên.

+ Tả cảnh ngụ tình (Kiều ở lầu Ngưng Bích).

- Nghệ thuật miêu tả nhân vật:

+ Khắc họa ngoại hình nhân vật bằng bút pháp nghệ thuật ước lệ (Chị em Thúy Kiều).

+ Khắc họa tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ (Mã Giám Sinh mua Kiều).

+ Miêu tả đời sống nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình (Kiều ở lầu Ngưng ch).

+ Khắc họa tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại (Thúy Kiều báo ân báo oán).

Bài viết gợi ý: