A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. TÍNH DẺO

Kim loại có tính dẻo.

Nhờ có tính dẻo, kim loại có thể dát mỏng, kéo thành sợi,... tạo nên các đồ vật khác nhau.

Các kim loại khác nhau có độ dẻo khác nhau. Những kim loại có tính dẻo cao là Au, Ag, Al, Cu, Sn,...

2. TÍNH DẪN ĐIỆN

Kim loại có tính dẫn diện.

Nhờ có tính dẫn điện mà một sô kim loại được sử dụng làm dây dẫn điện. Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau. Những kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, Cu, Al, Fe,...

3. TÍNH DẪN NHIỆT

Kim loại có tính dẫn nhiệt.

Nhờ có tính dẫn nhiệt mà một số kim loại được dùng để làm dụng cụ nấu ăn.

Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

4. ÁNH KIM

Kim loại có ánh kim (vẻ sáng lấp lánh).

Nhờ có ánh kim mà một số kim loại được dùng làm đồ trang sức, như vàng, bạcr..

5. TỔNG KẾT

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC

Giải bài 1 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại.

Hướng dẫn giải

1. Tính dẻo 

- Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau 

-Ứng dụng: vì có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau

2. Tính dẫn điện

-các kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau. kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag sau đó đến Cu, Al, Fe...

-do có tính dẫn điện nên được sử dụng để làm dây dẫn điện

3. Tính dẫn nhiệt 

- Kim loại khác nhau có tính dẫn nhiệt khác nhau . Kim loai dẫn diện tốt nhất thường dẫn nhiệt tốt.

4. Ánh kim

- Trên bề mặt các kim loại có vẻ sáng lấp lánh rất đẹp.

- Ứng dụng: một số kim loại dùng làm đồ trang sức và các vật dụng trang trí khác.

Giải bài 2 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

a) Kim loại vontam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có ............ cao.

b) Bạc, vàng được dùng làm ........... vì có ánh kim rất đẹp.

c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do ............. và ..........      

d) Đồng và nhôm được dùng làm ............. là do dẫn điện tốt.

e  ............. được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt.

1. nhôm ; 2. bền ; 3. nhẹ ; 4. nhiệt độ nóng chảy ; 5. dây điện ; 6. đồ trang sức.

Hướng dẫn giải

a) nhiệt độ nóng chảy

b) đồ trang sức

c) nhẹ, bền

d) dây diện

e) nhôm

Giải bài 3 trang 48 SGK Hoá học 9. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.
Hướng dẫn giải

Kim loại dẫn điện tốt nhất bạc và đồng

Giải bài 4 trang 48 SGK Hoá học 9. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm) , biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : DAl = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.

Hướng dẫn giải

VAl \[=~\frac{m}{D}=\frac{27}{2,7}\] = 10cm3;

VK \[=~\frac{m}{D}=\frac{39}{0,86}\] = 45,35 cm3.

VCu \[=~\frac{m}{D}=\frac{64}{8,94}\] = 7,16 cm3.

Giải bài 5 trang 48 SGK Hoá học 9 Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

a) làm vật dụng gia đình.

b) sản xuất dụng cụ, máy móc.

Hướng dẫn giải

a) Ba kim loại được sử dụng làm vật dụng gia đình là: sắt, nhôm, đồng.

vd: mâm bằng nhôm, dao sắt, dây điện

b) Ba kim loại dược sử dụng sản xuất dụng cụ, máy móc là: sắt, nhôm, niken.

khoan bằng sắt, cửa nhôm,...

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây:

A. Tính dẫn điện.

B. Tính dẫn nhiệt

C. Tính dẻo.

D. Có ánh kim.

Câu 2: Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay là do nhôm có

A. Nhiệt độ nóng chảy cao.

B. Nhẹ và bền. C.

Dẫn điện tốt.

D. Có tính dẻo.

Bài viết gợi ý: