Hướng dẫn

– Màu sắc Nam Bộ thể hiện trong ngôn ngữ (ngôn ngữ tác giả, ngôn ngữ người kể chuyện, ngôn ngữ nhân vật).

– Màu sắc Nam Bộ thể hiện ở cảnh sắc và tập quán địa phương (thiên nhiên vùng sông nước, khung cảnh sinh hoạt).

– Màu sắc Nam Bộ thể hiện ở tâm lí và tính cách con người: thẳng thắn, sôi nổi, bộc trực, nghĩa tình, hào hiệp…

Từ cách hiểu trên, HS cần phân tích cụ thể màu sắc Nam Bộ trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình.

Bài viết gợi ý: